Andere vacatures

Adviseur P&C a.i.

Discipline
Finance & Control


Functieomschrijving

Adviseur P&C a.i.

Start: 16 oktober 2017
Eind: 30 maart 2018 (met optie tot verlenging)
Uren per week: 32
Standplaats: Venray

Opdrachtomschrijving
De gemeente Venray heeft een koers uitgezet waarin flexibiliteit, samenwerking en de vraag van de klant de kernwoorden zijn. Natuurlijk heeft Venray nadrukkelijk een eigen ambitie en koers, maar die kunnen we alleen in samenwerking met vele (externe) partners realiseren. We stimuleren de kracht van de samenleving, faciliteren initiatieven en werken aan zaken waar we zelf voor aan de lat staan. Deze ambitie heeft ook gevolgen voor onze bedrijfsvoering en de manier waarop medewerkers hun werk doen: zelfstandig, met een duidelijk beeld van de klantvraag, gericht op samenwerking én op het behalen van concrete resultaten. Om dit proces te ondersteunen is in een Organisatie Ontwikkeltraject gestart. Medewerkers in onze organisatie werken aan concrete organisatiedoelen en aan de toekomst van Venray. Maar er is ook volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

De organisatie bestaat uit drie afdelingen en een stafafdeling. Elke afdeling wordt geleid door een afdelingsmanager en is onderverdeeld in vier à vijf teams met elk een teammanager. Samen vorm je een Afdelings Management Team.
Het team Financiën, Planning & Control (14 medewerkers) is een belangrijke regievoerder en kennis- en ketenpartner op het gebied van financiën voor het bestuur, management en alle organisatieonderdelen binnen de gemeente Venray. Het team ontwikkelt, beheert en regisseert de uitvoering van het financiële en fiscale beleid, geeft uitvoering aan de treasury-functie, coördineert de totstandkoming van de planning & controlproducten en adviseert vanuit haar vakdisciplines daar waar het primair proces dat vereist.
Als Adviseur P&C ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van het afdelings- en teammanagement bij het waarborgen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering binnen de termen van rechtmatigheid, doelmatigheid en de (meerjarige) financiële positie.
Als adviseur Planning & Control organiseer je de totstandkoming van (onderdelen van) producten uit de planning & controlcyclus van het concern, zoals de Begroting, Voorjaarsnota, Bestuursrapportages en Jaarrekening.
Je bent in staat mee te denken en vervolgens ook uit voering te geven aan resultaatmanagement en risicomanagement. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de collega’s van de afdeling Concern.

Kandidaatomschrijving
Als persoon sta je zelf stevig in je schoenen en je kunt op je eigen handelen reflecteren. Je bent een echte verbinder; het werk organiseer je dan ook niet vanachter je bureau, maar project- en procesmatig in een prettige samenwerking met je directe collega’s binnen het team en de diverse partners. Je communicatieve vaardigheden zijn dan ook uitstekend! Je gaat voor kwaliteit, neemt zelf het initiatief, enthousiasmeert, innoveert en durft verantwoordelijkheid te nemen in te maken keuzes binnen de processen.
Je beschikt aantoonbaar over HBO+ of academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van Accountancy, Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Bestuurskunde. Je hebt recente en relevante werkervaring binnen de gemeentelijke overheid en beschikt over actuele kennis van gemeentefinanciën, financiële wet- en regelgeving en specifiek de toepassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) in de praktijk. Ervaring met digitalisering van diverse Planning & Control-modules is gewenst. De functie van Adviseur Planning & Control binnen het team Financiën Planning & Control wordt vooralsnog tijdelijk ingevuld. De komende periode vindt een heroriëntatie van werkzaamheden, rollen en processen binnen het team plaats. Je wordt van harte uitgenodigd hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Eisen
Opleiding: Op CV aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding in een Bedrijfseconomische richting.
Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar opgedaan als Adviseur Planning en Control.

Gunningscriteria
Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar op het gebied van P&C sturings- en verantwoordingsinstrumenten.
Werkervaring: Op CV aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan binnen de gemeentelijke overheid in de afgelopen 5 jaar.
Werkervaring: Op CV aantoonbaar actuele kennis van gemeentefinanciën, financiële wet- en regelgeving en specifiek de toepassing van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) in de praktijk. Aantoonbare ervaring met digitalisering van diverse Planning & Control-modules. Zorg dat dit duidelijk op het CV aantoonbaar is.